نانسی عجرم از سوی القاعده تهدید به ذبح شد

مدیر برنامه نانسی عجرم گفته است از این تهدیدها نمی ترسیم و نانسی در هر کشوری که طرفدارانش، و کسی که به صدای او گوش دهد در آنجا باشند خواهد خواند. القاعده تهدید کرده است که سر نانسی عجرم را خواهد برید!

القاعده نانسی عجرم خواننده معروف عرب را تهدید به مرگ کرد. این گروه، تهدید کرده است که سر نانسی عجرم را خواهد برید!

به گزارش «فردا» و به نقل از المحیط، این گروه با بیان اینکه آهنگهای نانسی، باعث رواج رذائل اخلاقی و فساد می شود گفته است بهتر آنست که او در همان کشور خود(لبنان)باقی بماند تا با تهدید جانی هم روبرو نشود!

گفتنی است نانسی اکنون در یمن در حال اجرای برنامه است. البته مدیر برنامه نانسی عجرم گفته است از این تهدیدها نمی ترسیم و نانسی در هر کشوری که طرفدارانش، و کسی که به صدای او گوش دهد در آنجا باشند خواهد خواند.

پیش از این یک خواننده دیگر هم که اهل سوریه بود در حال اجرای برنامه در یمن از سوی القاعده تهدید شده بود.
قرار است نانسی عجرم جمعه آینده در دبی کنسرت برگزار کند .