گفتگو با پرستو فروهر به مناسبت افتتاح نمایشگاه اش با عنوان «من تسلیم می شوم»

گفتگو با پرستو فروهر به مناسبت افتتاح نمایشگاه اش با عنوان «من تسلیم می شوم» در گالری طراحان آزاد _ ایران، تهران

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/1/JuYYR9VNvtQ