مشاور شهردار تهران در امور زنان : دستيابي به مدل اصلاح الگوي رفتاري زنان زنداني

ایلنا: مشاور شهردار در امور زنان گفت: پس از دو سال بررسي به بر روي رفتار زنان زنداني در ندامتگاه اوين به طرحي رسيده‌ايم كه الگويي رفتاري براي آنان تعريف مي‌كند.

زهرا مشير در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين طرح براي بهبود وضعيت زندانيان زن در قالب مشاوره، روان‌درماني و اصلاح رفتاري به عنوان پايلوت در زندان اوين اجرا شد.
وي ادامه داد:‌نتايج به دست آمده از اجراي آزمايش اين طرح طي دو سال، موفقيت‌آميز بوده است و به دنبال آماده‌سازي مدل نهايي و گسترش آن هستيم.

مشاور شهردار در امور زنان با بيان اينكه هر دو هفته يكبار از روند اجراي طرح از زندان بازديد مي‌كرده گفت:‌ پس از گذشت يك سال از اجراي اين مدل، به نتايج خوبي رسيده‌ايم كه نشان داده اگر از همان ابتدا چنين طرح‌هايي وجود داشته باشد امكان وجود آسيب‌هايي مانند بزهكاري و طلاق كاهش می‌يابد.

مشير ادامه داد: شرايط زندانياني كه مي‌توانستند در اين مدل اصلاح الگوي رفتاري قرار بگيرند محكوميت بيش از دو سال، شرايط سني و سطح سواد آنان بوده است. اين طرح در زندان نزديك به يكسال است كه انجام مي‌شود و توانسته فضاي جرم را كه بحث بازپروري در آن نقشي نداشته را به سمتي ببرد كه فضاي كاهش جرم را در خانواده ايجاد كند.

نياز به ايجاد 5 مركز مداخله در بحران در تهران

مشاور شهردار تهران در امور زنان گفت: هدف از شكل‌گيري مراكز مداخله در بحران خانواده‌هاي آسيب‌پذير ارائه خدمات مشاوره روان‌درماني، اقامتگاه و آموزش است تا با پيشگيري خانواده‌ها را از فروپاشي نجات دهند.

مشير با انتقاد از عدم توانايي نهادهايي كه در گذشته از خانواده حمايت مي‌كردند و امروز در شرايط فعلي ناتوان هستند گفت: به دنبال مدل‌سازي جدي در سطح شهر هستيم تا بر اساس نياز و ضرورت در مناطق ديگر چنين مراكزي را ايجاد كنيم.

وي در پاسخ به اين سئوال كه شهر تهران با توجه به آسيب‌هاي موجود به چه تعداد مراكز مداخله در بحران نيازمند است، افزود: نظر دادن اين چنيني به دور از تدبير است و بايد پژوهش‌هاي عميقي در اين زمينه شود اما با ارزيابي‌هاي فعلي به نظر مي‌رسد يك مركز مداخله كفاف نمي‌دهد و بايد در پنج منطقه شهر تهران ايجاد شود.