گفت و گو با میترا شجاعی خواهر منصوره شجاعی نویسنده دربند: جرم خواهرم اعتراض به چندهمسری مردان و دیه نابرابر زنان است

تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - منصوره شجاعی، پژوهشگر، از فعالان کمپین یک میلیون امضاء و یکی از نویسندگان وب سایت مدرسه فمینیستی نیمه شب دوشنبه؛ 7 دی ماه در منزلش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است. مراجعه های مکرر خانواده این نویسنده دربند به مراجع قانونی نیز تاکنون به جایی نرسیده است. خانواده منصوره شجاعی از این بی خبری نگرانند و دلیل بازداشت منصوره را نیز نمی دانند در باره آخرین وضعیت منصوره شجاعی با خواهر روزنامه نگارش میترا شجاعی که کیلومترها دورتر از منصوره زندگی می کند اما لحظه ای نگرانی از وضعیت خواهر دربندش راحت اش نمی گذارد گفت و گویی انجام داده ایم :

چگونه از دستگیری خواهرتان مطلع شدید ؟

ساعت یک و نیم بامداد روز سه شنبه با زنگ بی موقع تلفن همه چیز را فهمیدم. نیازی نبود تا پسر جوان خواهرم برایم توضیح دهد که "برادران" سه چهار ساعتی را در حریم امن خانه بیتوته کرده اند تا بر دست های زنی دستبند بزنند که جز نوشتن کار دیگری نیاموخته بود.

هنگام دستگیری خانم شجاعی حکمی به او یا خانواده ایشان ارائه شد ؟

هیچ حکمی به همسر و پسر جوانش نشان داده نشده که البته این هم تازه نیست.

فکر می کنید دلیل بازداشت منصوره شجاعی نویسنده و فعال جنبش زنان چه بوده است ؟

دلیل دستگیری خواهر من همانند تمامی زنان دیگری که سالهاست دستگیر و زندانی می شوند، زندگی در سرزمینی است که امنیت ملی و نظم عمومی اش با اعتراض به چندهمسری مردان و دیه و ارث و شهادت نابرابر زنان بر هم می خورد.

اکنون از محل نگهداری خواهرتان اطلاعی در دست دارید و آیا تاکنون تماسی با شما یا سایر اعضای خانواده اش داشته است ؟

 تا امروز که شش روز از دستگیری بی دلیل خواهرم می گذرد نه من در این سوی دنیا و نه همسر و پسرش و دیگر اعضای خانواده در ایران و نه وکیلش نمی دانیم که منصوره شجاعی این شش شب را در کجا گذرانده و اصلا کدامیک از نهادهای موازی او را برده اند.