پروانه راد یکی دیگر از بازداشت شدگان حوادث روز عاشورا

پروانه راد، یکی دیگر از زنانی است که در روز عاشورا دستگیر شده است. خانواده وی چندین روز از پروانه راد بی خبر بودند تا این که بالاخره وی پس از 7 روز از زندان اوین با خانواده اش تماس می گیرد و خبر بازداشت اش را در زندان اوین می دهد.

روز عاشورا اتومبیل شخصی خانم پروانه راد خراب می شود و برای همین با همسرش تماس می گیرد تا به محل آمده و به او یاری رساند، اما در طی این زمان نیروی انتظامی او را دستگیر می کنند.

بنابه گفته دوستان وی، پروانه راد، 53 سال دارد و دارای دو فرزند است.