دهن کجی به زنانی که به دنبال حقوق خود هستند

خبر آنلاین: بسیاری معتقدند که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط برای ازدواج مجدد مردان دشوار تر شده است از طرفی مجازات برای عدم توجه به این شرایط هنوز در نظر گرفته نشده است .بسیاری از کارشناسان و مشاوران خانواده نیز معتقد هستند که اگر زنی با مشکلی روبه رو است باید مشکلش را همسرش حل کند وآن را پی گیری نماید نه آنکه اورا کنار بگذارد .

با مطرح شدن دوباره بحث ازدواج مجدد در مجلس و اضافه شدن شروطی بر این لایحه ،ازدواج مجدد به زعم بسیاری از کارشناسان و نیز قانون گذاران در مجلس سخت تر خواهد شد بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از خانواده، مرد در صورت وجود شرایطی با رای دادگاه می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد.رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت ،ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال 10 شرطی هستند که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند. این در حالیست که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که از آنجا که برای مردان در صورت ازدواج مجددشان با شرایطی غیر از این شرایط مجازاتی در نظر گرفته نمی شود و تا به حال گرفته نشده است بازگو کردن این مبحث می تواند تنها قبح آن را در جامعه ایرانی از بین ببرد .دکتر اشرف بروجردی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی معتقد است .بررسی مجدد این لایحه بررسی مجدد تفکر عصر جاهلیت عرب بود .

بسیاری معتقدند که در ماده 23 لایحه حمایت از خانواده شرایط برای ازدواج مجدد مردان دشوار تر شده است از طرفی مجازات برای عدم توجه به این شرایط هنوز در نظر گرفته نشده است .بسیاری از کارشناسان و مشاوران خانواده نیز معتقد هستند که اگر زنی با مشکلی روبه رو است باید مشکلش را همسرش حل کند وآن را پی گیری نماید نه آنکه اورا کنار بگذارد .به نظر شما در جامعه امروز ما در ایران ازدواج مجدد چه جایگاهی دارد ؟
به نظر من آنهایی که در صدد برآمدند تا این مسئله را دوباره مطرح نمایند به دنبال حل هیچ کدام از آن مسائلی که شما عنوان کردید نبوده اند به نظر می رسد که موضوعی را که متعلق به عصر جاهلیت عرب بوده است را دوباره مطرح می کنند و اصولا به این موضوع بیش از پیش می پردازند .

اما این مسئله در جامعه ما وجود دارد .
اتفاقا نه . من با این جمله موافق نیستم .در هیچ زمانی عرف در جامعه ایرانی ما قبول نکرده که درباره ازدواج مجدد این به این راحتی حرف بزنیم و زنان را به وهم و دلهره برای حفظ زندگی شان بیاندازیم . به نظر من بیش از آنکه نمایندگان از باز مطرح کردن این لایحه به دنبال تسهیل و یا محدودیت در این موضوع باشند هدف دیگری رادنبال می کردند و آن هدف ان است که تفکر و دیدگاه جامعه را نسبت به این موضوع تغییر دهند و تابو شکنی کنند .طوری که قبح این مسئله بریزد .

اما ما در جامعه اسلامی زندگی می کنیم و نباید مجوز اسلام را بر این موضوع نادیده بگیریم .
ببینید نکته همین جاست .توجه دا