تماس تلفنی مهدیه گلرو با خانواده اش

جرس: مهدیه گلرو دانشجوی محروم از تحصیل بازداشتی در تماسی تلفنی با خانواده اش از خروج خود و همسرش، وحید لعلی پور، از سلول انفرادی خبر داد.

به گزارش جرس، گلرو در این تماس تلفنی گفته است که از حدود یک هفته پیش با تمام شدن بازجویی ها به سلول های دو نفره بند 209 منتقل شده است. اما وضعیت سلولش بسیار نا مناسب و سرد است.

وی همچنین از خانواده خود و همسرش خواسته تا برای ملاقات با آنها پنج شنبه این هفته به زندان اوین بروند.

از سویی دیگر بعد از گذشت بیش از 40 روز از بازداشت این زوج، به تازگی و با پیگیری خانواده مهدیه و همسرش پرونده آنها به شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

همچنین شعبه 12 دادگاه انقلاب که درست یک روز پیش از بازداشت این فعال دانشجویی حکم یک سال حبس تعلیقی را برای او صادر کرده بود به خانواده گلرو گفته است که حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.

مهدیه گلرو و همسرش از یازدهم آذر ماه بازداشت شده و بیش از یک ماه را در سلول های انفرادی بند 209 زندان اوین بسر برده اند. این در حالی است که وحید لعلی پور ، همسر مهدیه گلرو هیچ گونه فعالیت سیاسی یا مدنی نداشته و احتمالا به دلیل تحت فشار قرار دادن مهدیه بازداشت شده است.

گلرو دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه آذر ماه سال گذشته نیز به دلیل تحصن در اعتراض به محرومیت از تحصیل به همراه سه نفر دیگر از دانشجویان دانشگاه علامه بازداشت شده بود.