نامه ژیلا بنی یعقوب به قاضی پرونده همسرش ، بهمن احمدی امویی

تا آزادی روزنامه نگاران زندانی - ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار در نامه ای خطاب به قاضی پرونده همسرش، بهمن احمدی امویی که به 7 سال و 4 ماه زندان و 34 ضربه شلاق محکوم شده است، از اینکه او منتقد بودن این روزنامه نگار را دلیل مجرم بودنش دانسته ،اظهار شگفتی کرده است. متن نامه به این شرح است :

آقای قاضی پیرعباس !چند روز پیش همسرم ،بهمن (احمدی امویی ) خبر حکمی را که شما برایش صادر کرده بودید، تلفنی از زندان به من داد:"هفت سال و چهارماه حبس تعزیری و 34 ضربه شلاق برای یک روزنامه نگار!"

راستش این روزها شنیدن صدور چنین احکامی از سوی شما و همکارانتان آنقدر عادی شده است که اگر حکمی جز این می دادید، شگفت زده می شدیم.

عجیب تر اینکه چند هفته قبل از برگزاری دادگاه بهمن ،یک دختر جوان که نسبت نزدیکی با او دارد، به من تلفن زد و گفت شنیده است که دادگاه انقلاب به چند نفر از متهم ها حکم برائت داده است. صدایش خیلی نگران بود و گفت :"می ترسم که بهمن هم حکم برائت بگیرد."

پرسیدم :"خب این که نگرانی ندارد."

سرم فریاد زد :"چطور متوجه نیستی که اگر تبرئه بشود آبروی بهمن و همه خانواده می رود؟ وقتی همه زندانی های سیاسی حکم های سنگین می گیرند اگر بهمن تبرئه شود و یا حتی حکم سبک بگیرد، یعنی با بازجوهایش همکاری کرده است ،یعنی آن چنان که تا به حال فکر می کردیم بهمن مقاوم و مصمم نبوده است. نمی دانی اگر بهمن حکم سبک بگیرد چقدر در دانشگاه ضایع می شوم. وقتی سعید لیلاز و احمد زید ابادی و عبدالله مومنی چنین احکام سنگینی گرفته اند ،هرکس حکم نگیرد ضایع می شود."

کشور عحیبی داریم آقای قاضی! که حکم برائت در آن موجب سرمشاری خواهد بود. همسر یکی از زندانی ها نیز که در انتظار صدور حکم شما بود ،به شوهرش گفته بود :"وای به حالت !اگر کمتر از شش سال حکم حبس بگیری."

آقای قاضی! وعده انقلابی که پدران ما در سال 57 کردند ،این نبود که زندان های طولانی در نظام برآمده از آن، موجب افتخار باشد و حکم برائت موجب سرافکندگی.

مجبورم همین جا بگویم یکی از تهدیدهای برخی از بازحوها در زندان برای برخی از زندانی ها این بود :"اگر بخواهیم تو را خراب کنیم برایت حکم برائت می گیریم." راستی چه شده است که حتی برخی از بازجوها هم حکم برائت را موجب شرمساری می دانند.

آقای قاضی! من برای شما نامه می نویسم که بگویم حتی یک لحطه از حکمی که به بهمن داده اید تعجب نکردم اما از یک دلیل شما برای مجرم دانستن بهمن شوکه شده ام.

شما می دانید که خانم غیرت، وکیل دلسوز بهمن یکی از محورهای دفاعش از او را این قرار داده بود :"موکلم یک روزنامه نگار مستقل و منتقد است .او بنابر وظیفه حرفه ای یک روزنامه نگار، نگاهی انتقادی به پدیده ها دارد. به همین دلیل نه فقط در دوره چهار ساله دولت احمدی نژاد در مقالات متعددش برنامه های اقتصادی وی را نقد کرده که او بارها عملکرد رییس جمهور پیشین، خاتمی و دولتش را نیز نقد کرده است. بهمن نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی است که بخش هایی از آن به نقد عملکرد دولت مهندس موسوی در دوران نخست وزیری اش اختصاص دارد."

با خبر شدم شما برای محکومیت بهمن همین دفاعیات وکیل مدافعش را مورد استناد قرار داده و نوشته اید :همین که به همه دولت ها انتقاد می کرده نشان می دهد که مغرض است [و لابد مجرم!] (نقل به مضمون )

آقای قاضی پیرعباس! شما واقعا منتقد بود