تائيد حکم سنگسار دو شهروند

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده از سوی دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی صادر شد.

خبرگزاری هرانا - حقوق زندانيان: حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد.

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران، شعبه ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی حکم سنگسار برای دو متهم به زنای محصنه را تائيد کرده است.

"ولی جانفشانی" و متهم زن پرونده (هويت نامعلوم) پيش تر از سوی دادسرای عمومی شهر اروميه به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بودند که اين حکم چهارشنبه هفته گذشته مورخ ۱۶ ديماه در شعبه ۱۲ دادگاه تجديد نظر استان تائيد شد. هم اکنون هر دو متهم در زندان مرکزی اروميه به سر می برند. لازم به ذکر است علاوه بر پروسه مبهم قضايی اين حکم در حالی صادر می شود که متهمان فاقد وکيل مدافع منتخب و امکان دفاع از خود بوده اند.