پرونده آذر منصوری و 6 تن دیگر از زندانیان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

پرونده ۷ نفر ديگر از متهمان حوادث اخير با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد.

به گزارش ايسنا روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده 7 متهم از جمله آذر منصوری در پی رسيدگی و تکميل تحقيقات به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

اسامی این 7 نفر بدین شرح است: آذر منصوری، عيسی سحرخيز ، محمدرضا رجبی ، داوود سليمانی، مهدی محموديان، هادی عرب قبادی و اميرعلی آقاياریو

هنوز مشخص نیست زمان برگزاری این متهمان چه زمانی باشد.