ملاقات مهسا حكمت با وكيل خود در زندان اوين

جرس: "مهسا حكمت" روزنامه نگاري كه دو هفته پيش به همراه پدرش "علي حكمت"(سردبير روزنامه توقيف شده خرداد) بازداشت شده است موفق به ديدار با "نعمت احمدي" وكيل خود در زندان اوين شد.

به گزارش جرس، حكمت در ملاقات با نعمت احمدي از نگهداري خود در بند 209 زندان اوين و هم بند شدن با 5 زنداني ديگر خبر داده است.بنابراين گزارش روحيه عمومي مهسا حكمت مساعد توصيف شده است.

مهسا حكمت از اعضاي تحريريه روزنامه اعتماد است و گفته مي شود كه هدف از بازداشت وي تحت فشار گذاشتن پدرش در بازجويي هاست.

از ميان زنان منصوره شجاعي، شيوا نظرآهاري، مهديه گلرو و برخي از مردان زنداني از جمله عيسي سحرخيز، سعيد ليلاز، شهاب الدين طباطبايي، جلايي فر و برخي ديگر از زندانيان بند 209 اوين، با خانواده هاي خود ملاقات کردند.