ضرورت و امکان تفکیک جنسیتی دانشگاهها وجود ندارد

زن فردا: هاجر تحریری نیک صفت از زنان اصولگرای مجلس هفتم شورای اسلامی است که هم اکنون ریاست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را به عهده دارد. تحریری نیک صفت مدرک دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی دارد. در گفتگو با وی می توان به راحتی این نتیجه رسید که او از زنان منطقی اصولگرا می باشد و از مخالفین تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌هاست.

زن فردا: با توجه به جایگاه شغلی جنابعالی(رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)، نظرتان در ارتباط با بحث تفکیک کتب درسی از سن ۹ سالگی چیست؟

البته در جلسات نطرات مختلفی در ارتباط با مسائل گوناگون مطرح می شود ولی هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است و ممکن است هزاران نفر با چنین نظری مخالف باشند، مضاف بر این که دلایلی مطقنی برای انجام چنین کاری و اقناع و اجماع دیگران از سوی پیشنهادهندگان مطرح نشده است، بنابراین اجرای چنین طرحی در برنامه های فعلی آموزش و پرورش وجود ندارد.

این به معنای رد نیاز به مطرح کردن نیازهای هر جنس در کتب درسی خاص نیست ولی به معنای تفکیک کلیه کتب هم نیست. حتی در صورت اجرای چنین طرحی ممکن است کتاب ها شرایط حال حاضر را داشته باشند با این تفاوت که یک کتاب یا جزوه تکمیلی در ارتباط با نیازها و مسائل هر جنس به آن ها اضافه شود.

دختران نسبت به پسران، بلوغ و درگیری های عاطفی زودتری دارند، در نتیجه نیاز به کسب اطلاعاتی در ارتباط با مسائل بهداشتی، شرعی و روانشناختی-عاطفی خود دارند که عدم توجه به این مسائل می تواند منجر به انحطاط جامعه شود، پس بهترین متولی برای توجه به این مسائل، آموزش و پرورش و بهترین مکان مدرسه است. معلم دلسوزترین فرد پس از پدر و مادر است، بنابراین می توان با آموزش معلم، اطلاعات لازم را به درستی در اختیار دانش آموز قرار داد.

آن چه قابل ذکر است، تا به امروز نه الزام و نه ضرورت قطعی برای تفکیک کلیه کتب احساس نشده است و بنابراین هنوز تصمیم گیری خاص در ارتباط با آن نشده است، اما ضرورت دارد جزوه تکمیلی یا کتابی حاوی اطلاعات لازم در ارتباط با مسائل هر جنس در اختیار آن جنس قرار گیرد. همان کاری که تا امروز مربیان پرورشی و مشاوران و حتی برخی از دبیران برعهده داشته اند.

زن فردا: فرض انجام چنین تصمیمی منجر به بلوغ زودرس دانش آموزان نخواهد شد؟

نه. البته این وابسته به مطالبی است که در آن کتاب یا جزوه گنجانده شده است. هرکسی نمی تواند آن جزوه را تهیه کند و آموزش و پرورش هم جزوه هر کسی را در اختیار دانش آموزان قرار نمی دهد. مسلماً افرادی صاحب علم، متخصص و آشنا به مسائل که آگاهی انتخاب و ارائه مطالب را دارند، برگزیده خواهند شد. حتی نیاز نیست مسائل تا جایی مطرح شود که منجر به چنین نتایجی گردد.

زن فردا: همین دیدگاه و مسائل مشابه است که منجر به بحث تفکیک سازی دانشگاه ها هم شده است؟

در ارتباط با تفکیک سازی دانشگاه ها هم تا امروز نتیجه و تصمیمی خاص اتخاذ نشده است. افراد نظراتی را مطرح می کنند ولی تصمیمی در این ارتباط اتخاذ نشده است. البته در کشور دانشگاه الزهرا نمونه دانشگاه تک جنسیتی دختران و دانشگاه امام صادق نمونه دانشگاه تک جنسیتی پسران است.

زن فردا: ولی آیا انجام چنین کاری در کلیه دانشگاه های کشور امکان پذیر است یا ضرورت دارد؟

نه ضرورت دارد و نه امکان. در