نسرين وزيری، از بازداشت شدگان بعد از عاشورا، با قرار کفالت از زندان آزاد شد

ایلنا: خبرنگار پارلماني خبرگزاري ايلنا آزاد شد.

به گزارش ايلنا،نسرين وزيري كه در تاريخ 7 دي بازداشت شده بود،لحظاتي پيش با معرفي كفيل آزاد شد.