گلایه های دوستانه یک روزنامه نگار بیکار ، ترانه بنی یعقوب