زنان نيمي از كابينه جديد بوليوي را تشكيل مي‌دهند

وزير كابينه جديد بوليوي كه براي اولين بار نيمي از آنها زن هستند درحضور رييس‌جمهور اين كشور سوگند ياد كردند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اوو موراس، رييس‌جمهور بوليوي طي سخناني در مراسم اداي سوگند وزراي كابينه در كاخ رياست جمهوري"كوئمادو" گفت: ‌روياي بزرگ من محقق شده است، نيمي از كابينه را زنان تشكيل مي‌دهند و نيم ديگر را مردان.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه،‌ موراس 50 ساله پس مراسم تحليف، دومين دوره‌ي پنج ساله‌ي رياست جمهوري‌اش را آغاز كرد.

اعضاي زن كابينه مورالس شامل كارمن تروجيلو، وزير كار، نيلدا كوپا، وزير دادگستري،‌ ناردي موكسو، وزير شفاف سازي و مبارزه با فساد و زولما يوگار، وزير فرهنگ هستند.

اختصاص نيمي از كابينه بوليوي به زنان در شرايطي است كه تنها سابقه‌ي اين امر در آمريكاي جنوبي مربوط به دولت ميشله باچلت، رييس‌جمهور در حال كناره گيري شيلي است كه پس از حضور در دولت در سال 2006 كابينه‌ي 26 عضوي خود را به طور مساوي بين زنان و مردان تقسيم كرد.

مورالس از زمان به قدرت رسيدن در ژانويه سال 2006 به عنوان اولين رييس جمهور بومي در بوليوي، دائما كنترل خود بر كشور را بيشتر كرده است.

وي همانند هوگو چاوز، رييس‌جمهور ونزوئلا مواضع ضد آمريكايي دارد و سفير آمريكا و مقام‌هاي آمريكايي مبارزه با قاچاق مواد مخدر در بوليوي را از اين كشور اخراج كرده است.

مورالس هم‌چنين در كابينه‌ي جديد خود ديويد چوكوئهوانكا، وزير امور خارجه و لوئيز آلبرتو آركه وزير دارايي را ابقا كرده است.