لایحه حمایت از خانواده شش ماه بعد در مجلس رسیدگی می شود

ایونا: موسی قربانی گفت : لایحه حمایت از خانواده به دلیل مخالفت علما همچنان روی میز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قراردارد و در نوبت رسیدگی شش ماهه دوم سال آینده مجلس قرار گرفته است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری زنان ایران "ایونا" ، حجه الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده به خبرنگار ایونا گفت : نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنان مشغول بررسی این لایحه می باشند .

وی افزود : برخی از علما به شروط 10 گانه ماده 23 این لایحه اعتراضاتی داشتند و هنوز این لایحه به تصویب نهایی اعضای کمیسیون نرسیده است .

عضو سابق هیات رییسه مجلس تصریح کرد : هر چند شروط لحاظ شده در ماده 23 این لایحه مورد توافق کلی اعضا قرار گرفت اما به دلیل مخالفت علما اعضای کمیسیون همچنان مشغول بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی هستند و شاید در 6 ماهه دوم سال آینده به صحن مجلس بیاید