رد داوری فیلم فجر از سوی فاطمه گودرزی

فارس: «فاطمه گودرزي» كه روز گذشته به عنوان يكي از اعضاي هيأت داوران بخش مسابقه سينماي ايران معرفي شده بود، از عدم حضور خود در اين جمع به دليل گرفتاري‌هاي شخصي خبر داد.

«فاطمه گودرزي» اظهار داشت: من از دو هفته گذشته راهي سفر شدم و تعجب مي‌كنم كه چگونه نام من به عنوان يكي از داوران بخش مسابقه سينماي ايران در اخبار رسمي جشنواره منتشر شده و در كاتالوگ و بولتن نيز به ثبت رسيده است.

وي اظهار داشت: ده روز پيش تماسي با من گرفته شد اما به دليل گرفتاري‌ام، قولي براي حضور در جمع داوران ندادم.

گودرزي ادامه داد: تاكنون نيز هيچ كدام از فيلم‌هاي جشنواره را نديده‌ام كه بخواهم آنها را داوري كنم. زماني هم كه با من از طرف جشنواره تماس گرفته شد به آنها يادآوري كردم كه به خاطر وضعيت جسماني مادرم راهي سفر هستم.

به گزارش فارس، در تماس با يكي از دست‌اندركاران اصلي جشنواره، وي درباره عقد قرارداد داوري با «فاطمه گودرزي» سخن گفت كه اين بازيگر، اين قضيه را نيز تكذيب كرد.