مخالفت با بررسی فوری طرحی درباره ارثيه زوجه

فارس: نمايندگان مجلس با فوري بررسي شدن طرح الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني در خصوص ارثيه زوجه مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه فوريت طرح الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني مصوب 1387را بررسي و با آن مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس در ابتدا با 2 فوريت و در ادامه با يك فوريت اين طرح مخالفت كردند.

براساس ماده 946 قانون مدني زوجه از يك هشتم اموال (عرصه و عيان) ارث مي‌برد.

در اين طرح كه به امضاي 20 نفراز نمايندگان رسيده بود آمده است كه مفاد اين ماده در خصوص وارث متوفايي كه قبل از تصويب اين قانون فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده نيز لازم الاجرا است.
بر اين اساس اين طرح بصورت عادي در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد.