وضعيت وخيم جسمانی مهديه گلرو، فعال دانشجويی، در زندان اوين

کميته گزارشگران حقوق بشر - خواهر مهديه گلرو، فعال دانشجويی پس از آخرين ملاقات با وی از وضعيت جسمانی وخيم خواهرش خبر داد.

به گفته خواهر اين فعال دانشجويی، وی نسبت به آخرين ملاقاتشان در دوهفته گذشته بسيار لاغر شده بود. وی همچنين از وضعيت بهداشتی و دارويی زندان شکايت داشته و اظهار داشته که ده روز است به بيماری عفونت روده دچار شده است ولی کمبود امکانات بهداشتی و دارويی زندان به ويژه پس از روز عاشورا به حدی است که زندانيان حتی برای دسترسی به آنتی‌بيوتيک هم بامشکل روبرو هستند.

همچنين اين عضو شورای دفاع از حق تحصيل به خرابی شوفاژها و سرمای شديد چند روزه‌ی اخير زندان اوين اشاره نموده است که موجب سرماخوردن تعداد زيادی از زندانيان از جمله خود وی شده است. مهديه گلرو در مورد وضعيت همسر خود نيز اظهار داشت که بنا بر وعده بازجويان پرونده در صورت همکاری وی همسرش وحيد لعلی‌پور قرار بود آزاد شود ولی به رغم پايان يافتن قرار بازداشت موقت وی همچنان در زندان به سر می‌برد. گفتنی است اين فعال دانشجويی برای پذيرفتن اتهاماتی همچون ارتباط با سازمان مجاهدين خلق تحت فشار قرار دارد اما هيچيک از اتهامات وارده را نپذيرفته است.

مهديه گلرو، دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصيل، در تاريخ ۱۲ آذرماه به همراه همسرش در منزل شخصی‌شان بازداشت شدند. وی در سال گذشته نيز پس از تحصن ۴ روزه در اعتراض به محروميت از تحصيل، در دانشگاه علامه بازداشت و به زندان اوين منتقل شده بود.