ملاقات پریسا کاکایی و شیوا نظرآهاری با خانواده های خود

مدرسه فمینیستی: روز پنج شنبه، 15 بهمن ماه، عده ای از بازداشت شدگان توانستند با خانواده های خود دیدار داشته باشند. خانواده های پریسا کاکایی و شیوا نظرآهاری از جمله کسانی بودند که موفق به ملاقات با عزیزان دربندشان شدند.

مادر پریسا کاکایی پس از ملاقات با دخترش، درحالی که نگران وضعیت جسمانی او بود، شرایط روحی دخترش را خوب توصیف کرد. در این ملاقات که پدر و مادر و برادر پریسا کاکایی حضور داشتند.

گفتنی است پریسا کاکایی روز چهارشنبه نیز توانسته با خانواده اش تماس تلفنی بگیرد.

پریسا کاکایی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر روز 11 دی ماه هنگامی که در پی احضارش به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت بسر می برد.