مهسا حکمت پس از 34 روز از زندان آزاد شد

به گزارش سایت جرس مهسا حکمت خبرنگار روزنامه اعتماد که از 11 دی در بازداشت به سر می برد پنجشنبه شب (15 بهمن ماه) از زندان اوین آزاد شد.

با آن که مهسا حکمت پس از تحمل 34 روز حبس از زندان آزاد شده است اما بر اساس گزارشها در این مدت اتهام خاصی به وی تفهیم نشده است.

مهسا حکمت به همراه پدرش علی حکمت(سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد) و محمدرضا زهدی(مدیر مسوول روزنامه توقیف شده آریا) بازداشت شده بود که محمدرضا زهدی چندی پیش آزاد شد و علی حکمت هنوز در بازداشت به سر می برد.