سایت مدرسه فمینیستی فیلتر شد

مدرسه فمینیستی: در ادامه فیلترینگ گسترده سایت ها، امروز، 19 بهمن ماه سایت مدرسه فمینیستی نیز فیلتر شد.

مدرسه فمینیستی برای دوازدهمین بار است که فیلتر می شود. در همین چند روز اخیر سایت کانون زنان ایرانی نیز برای چندمین بار فیلتر شده است.

اخیرا سایت های بسیاری شامل فیلترینگ و برخی دیگر از سایت ها نیز هک شده اند، از جمله سایت امیرکبیر، سایت ادوار نیوز، وبلاگ شخصی معصومه ابتکار و....