زهره تنکابنی، مهين فهيمی، فروغ ميرزايی و پروانه راد آزاد شدند

براساس گزارش هرانا: فروغ ميرزايی، وکيل دادگستری، زهره تنکابنی و مهين فهيمی، از مادران صلح، روز سه شنبه 20 بهمن ماه آزاد شدند.

فروغ ميرزايی، همسر روزبه کريمی (روزنامه نگار و عضو سازمان دانش آموختگان ايران) است. اين زوج چند روز پس از عاشورا دستگير شدند. با گذشت پنج هفته ميرزايی آزاد شده، اما کريمی همچنان در بند است.

مهين فهيمی، ديگر آزاد شده سه شنبه شب، فردای عاشورا همراه با پسرش اميد منتظری دستگير شد و زهره تنکابنی از مادران صلح نیز همان روز در خانه خود بازداشت شد.

همچنین به گزارش اخبار روز: یکشنبه شب 18 بهمن ماه پروانه راد، از حامیان مادران عزادار به همراه گروه دیگری از زندانیان از زندان اوین آزاد شد.