سازمان ثبت احوال: فاصله سني حدود 8 درصد از زوج‌هاي امسال بيش از 11 سال بوده است

ایسنا: مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ثبت احوال از کاهش فاصله سني زوج‌هاي ايراني در هنگام ازدواج خبر داد.

به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، مهدي اسماعيلي اظهار كرد: طبق بررسي‌هاي به عمل آمده در پايگاه اطلاعات جمعيتي کشور، بيشترين ازدواج‌هاي صورت گرفته در 9 ماهه اول سال جاري مربوط به زنان و مرداني است که فاصله سني آن‌ها بسيار کم و در حد صفر است.

مدير کل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: فاصله سن يک سال بين زوج‌ها 31/8 درصد، فاصله سن دو سال 22/9 درصد، سه سال 46/9 و چهار سال 20/9 درصد از ازدواج ها را به خود اختصاص داده‌اند.

اسماعيلي خاطرنشان کرد: اين مقياس در اختلاف سن بيش از 20 سال 28/1 درصد و 16 تا 20 سال 17/1 و 11 تا 15 سال 01/5 درصد است.

به گفته اسماعيلي، اين مقياس برحسب اختلاف سن زوج به زوجه محاسبه شده است.