مجلس قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را پیگیری کند

مهر: دبیر کل خانه پرستار با انتقاد از اجرا نشدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری با وجود گذشت دو سال و نیم از زمان تصویب آن گفت: جامعه پرستاران خواستار پیگیری نمایندگان مجلس در مورد دلیل تاخیر در اجرای این مصوبه از وزارتخانه های مربوطه است. محمد شریفی مقدم به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب ۶/۴/۸۶ اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ از ماده واحده قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که در تاریخ ۶/۴/۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون می بایست با همکاری مشترک وزارت بهداشت، رفاه و نظام پرستاری تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیئت وزیران می رسید.

پیش از این وزیر بهداشت از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در ۶ ماه نخست سال ۸۹ به صورت آزمایشی خبر داده بود.

به گفته مرضیه وحید دستجردی برای تعرفه های پرستاری و پزشکی کمیته ای تعریف شده که به زودی با حضور وزرای بهداشت، ‌رفاه، بازرگانی، اقتصاد و معاونت ریاست جمهوری تشکیل جلسه می دهد.

دبیرکل خانه پرستار خاطرنشان کرد: این قانون برای کاهش فاصله طبقاتی در گروههای بهداشت و درمان و تعادل در پرداخت ضرورت داشت و اکنون ۵/۲ سال از زمان تصویب و بیش از دو سال از موعد مقرر اجرایی شدن قانون می گذرد اما با وجود وعده های بسیار هنوز خبری از اجرا شدن آن نیست در حالی که مسئولان مربوطه دائما خبر از اجرا شدن آن می دهند که این امر باعث بی اعتمادی جامعه پرستاران شده است.

همچنین رئیس سازمان نظام پرستاری نیز در اظهار نظری عنوان کرده بود قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری برای حفظ منافع تضییع شده جامعه پرستاری تصویب شده و به موجب آن شرح وظایف پرستاران به صورت قانونمند و استاندارد نوشته شده که هرچند اجرای این قانون با تاخیر همراه بوده اما به ‌زودی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف آن در یکی از شهرستانهای کشور به صورت آزمایشی (پایلوت) اجرا می‌شود.

غضنفر میرزا‌بیگی با بیان اینکه در این قانون مسئولیت حرفه‌ای هر فرد مشخص شده و نسبت به آن پاسخگو خواهد بود گفت: تعرفه‌ خدمات تعریف شده در چارچوبی مشخص تعیین می‌شود تا کارانه از محل خدمت فرد پرداخت شود.