انتقال پریسا کاکایی پس از یک ماه و نیم به بند عمومی و ملاقات کابینی او با خانواده اش

مدرسه فمینیستی: پریسا کاکایی، فعال جنبش زنان و حقوق بشر که بیش از یک ماه و نیم است در بازداشت بسر می برد، طی چند روز گذشته به همراه چند تن دیگر از زنان دربند، از بند 209 اوین به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

خانواده پریسا کاکایی امروز سه شنبه 27 بهمن ماه توانستند با او ملاقات کابینی داشته باشند. خانواده وی در مورد روحیه پریسا گفته اند که وی نسبت به روزهایی که در بند 209 بود از روحیه ای بهتری برخوردار بوده است.

هنوز اطلاع بیشتری از روند پرونده پریسا کاکایی و مدت باقیمانده بازداشتش در دست نیست. خانواده او در صدد هستند برای ملاقات حضوری با فرزندشان اقدام کنند.

پریسا کاکایی از فعالان جنبش زنان و حقوق بشر روز 11 دی ماه هنگامی که در پی احضارش به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کرده بود، بازداشت شد و از آن زمان در بازداشت بسر می برد.