«ویکتوریا» در شبکه «فارسی وان» (پشت هر زن موفق، یک مرد «اسرائیلی آمریکایی تبار» ایستاده!!)

پری سکوتی - 28 بهمن 1388

مدرسه فمینیستی: معضلات متعدد خانواده های طبقه متوسط در جامعه پیشرفته یا جوامع در حال گذار به مدرنیته، جدا از بحرانهای اقتصادی و سیاسی، که معمولا از قلمرو خانوادگی فراتر میرود و آحاد یک کشور را گرفتار مینماید اما در قلمرو فردی و خانوادگی، مسائلی معمولی و روزمره همچون عشق، رقابت، حسرت، خیانت شوهر به زن، تنهایی، خودکشی، مُد، اعتیاد، اوقات فراغت، در معرض دید همگان بودن، افسردگی، لذت، اضطراب و امثال این مسائل است که معمولا باعث فروپاشی یا انسجام روابط اعضای خانواده میگردد. ابزارهای برساخته ی مدرنیته همچون رُمان، سینما، تلویزیون، اینترنت (و سریالهایی که بتازگی از شبکه های ماهواره ای پخش میگردند) هم عمدتاَ به تبیین و بازنمایی همین قلمروهای فردی و خانوادگی میپردازند.

تراژدیها، درامها، حماسه ها، فداکاریها، خودویرانگریها، دیگرکشیها، و یک عالمه از این موارد روزمره زندگی، برخلاف قرون گذشته، امروز در قلمرو کوچک خانواده هسته ای و در اقشار متوسط و معمولی، حادث میشود. زیرا که عصر غولها و اساطیر و قهرمانها و امپراتورها و خدایان افسانه ای، پایان گرفته است. عصرجدید، عصر افراد معمولی و زندگی هرروزه است.

در عصر جدید، خانواده هسته ای طبقه متوسط، در کانون تحولات و توفانها قرار دارد و همهنگام برپا دارنده ی توفانهاست. هرآنچه که به این واحد معمولی مربوط میشود بطور اتوماتیک دستمایه سریالها، فیلمنامه ها، ویدئوکلیپ ها و ژانرهای ادبی قرار میگیرد. زیربنای اصلی و عمود خیمه ی همه اتفاقات عصرمدرن نیز مناسبات جنسیتی (روابط زن و مرد) است كه اين مقاله ميكوشد بازنمايي آن را در سریالهای شبکه ماهواره ای «فارسی وان» که از دهم مرداد 1388 پخش سریالهایش را به زبان فارسی آغاز کرده، بررسي نماید. اما آنچه در اين مقاله بطور خاص دنبال ميشود بررسی «روشهای حل و فصل بحرانها در مناسبات جنسیتی» در نهاد خانواده و در گستره کنش متقابل دوجنس، بویژه در سریال «ویکتوریا» است که البته تلقی ویژه ای از این نوع روشها، در اکثر سریالهای عامه پسند «فارسی وان»، به مخاطب ایرانی عرضه میشود.

در سریال جذاب و دنباله دار «ویکتوریا»، گرایش به روابط خارج از ازدواج وجود دارد. ایضاَ موقعیت نسبتاَ برابر بین زن خانواده با مرد خانواده هم به چشم میخورد. ویکتوریا در مقام «همسر/ مادر»، به همان اندازه منزلت، جذبه و جایگاه دارد و کلامش نافذ است که مرد خانواده. در این سریال و مابقی سریالهای فارسی وان («همسر من بی نظیره»، «شب به شب»، «خواهر دوست داشتنی من»، «مونس و مونس»...) معمولا زن و مرد هر دو از استقلال مالی و آزادی عمل برخوردارند. زن در مقابل مرد، مقاوم می نشیند و خودش را اصلا دستکم نمیگیرد حتی اگر رابطه اش با مرد، رابطه خارج از ازدواج باشد (مصداقش زنی است بنام «تاتیانا» که خارج از ازدواج، از انریکه صاحب بچه شده است).

شخصیتهای زن در سریال ویکتوریا به همان اندازه زیر بار مسئولیت میروند که مرد مقابلشان (خواه آن مرد، شوهرشان باشد، خواه دوست یا همکار، یا...). شاید هم بیشتر از مرد دلخواهشان، مسئولیت میپذیرند. این موارد، نکات عطف و بیادماندنی سریال عامه پسند «ویکتوریا» است. اصل ماجرای داستان این سریال در واقع بر مدار زندگی زنی معمولی با قیافه و اندامی معمولی و با وقار که بیش از پنجاه سال سن