عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي: ورود حاكميت به بحث مهريه براي حل معضل مردان بدهكار زنداني است

ايلنا: عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه زنان نبايد به مهريه به عنوان تضميني براي زندگي مشترك نگاه كنند چون مهريه «صداق» است نه «تضمين». او مي گويد وقتي مهريه‌هاي بالا باعث به زندان افتادن بساري از جوانان مي‌شود و مشكلات و معضلات اجتماعي زيادي ايجاد كرده است، حاكميت حق دارد كه در زمينه تعديل مهريه وارد عمل شود . اخوان بيطرف پيشنهاد كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي را راه حل مناسبي را حل مشكل مهريه‌هاي بالا در كشور مي‌داند.

نيره اخوان بيطرف در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا اظهار كرد: در حال حاضر تعداد زيادي از جوانان به خاطر مهريه‌هاي بالا در زندان هستند بنابراين كميسيون حقوقي و قضايي براي حل اين معضل اجتماعي پيشنهاد كرده است كه مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم شود.

او توضيح داد: تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف به معناي آن نيست كه دختر و پسري كه قصد ازدواج دارند بايد حتما مهريه‌اي به اندازه متعارف تعيين كنند بلكه طرفين ازدواج اين آزادي را دارند كه به هر ميزاني كه تمايل دارند مهريه تعيين كنند اما در صورتي كه قرار باشد زن مهريه خود را از مرد طلب كند، در صورتي كه به دادگاه ثابت شود كه مرد توانايي پرداخت مهريه را ندارد، فقط بايد به ميزان مهريه متعارف به همسر خود پرداخت كند و به خاطر پرداخت نكردن بقيه مهريه، مرد به زندان نمي‌رود.

اخوان بيطرف اضافه كرد: البته اگر مرد توانايي مالي كافي داشته باشد، دادگاه او را مجبور مي‌كند كه مهريه را به طور كامل به همسر خود پرداخت كند حتي اگر از ميزان مهريه متعارف بالاتر باشد.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه براي مرد كه پنهان كردن دارايي‌ها از دادگاه چندان مشكل نيست و هزار راه وجود دارد تا مرد توان مالي خود را پايين‌تر از حد ممكن نشان دهد، گفت: در هنگام تصويب قانون فرض براين است كه مرد قصد كلك زدن و ايجاد مشكل براي طرف مقابل خود را ندارد.

او گفت: در حال حاضر برخي از دختران مهريه‌هاي بسيار بالايي براي ازدواج در نظر مي‌گيرند در حالي كه قرار دادن چنين مهريه‌هايي صحيح نيست و معمولا مرد هم چون تصورش اين است كه «مهريه را كي داده، كي گرفته» مهريه را مي‌پذيرد و با اين اشتباه دختر و پسر، اساس يك زندگي نابود مي‌شود.

اخوان بيطرف تصريح كرد: زن نبايد گمان كند كه مهريه يك تضمين براي زندگي خانوادگي او است، او بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه مهريه «صداق» است يعني نشانه صداقت مرد به اوست و اگر مهريه از جايگاه اصلي خود خارج شود ديگر مبنايي براي صداقت و دوست داشتن نيست و نوعي كلاه گذاشتن سر طرف مقابل است.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي گفت: وقتي مهريه مي‌تواند اين همه مشكل جدي در جامعه ايجاد كند دولت وظيفه دارد كه وارد عمل شود. وقتي مهريه تبديل به مستمسكي براي به زندان افتادن جوانان مي‌شود، وقتي مهريه‌هاي بالا بسياري از جوانان را از كار بيكار كرده و آبرو و حيثيت آنها را از بين برده است و مبنايي براي استحكام زندگي نيست حاكميت اجازه دارد كه براي حل اين مشكل ورود پيدا كند و اين معضل اجتماعي را حل كند.