دیالوگ سالانه زنان در سمینار آلمان

زهره رحمانیان/ شهرزاد نیوز - 11 بهمن 1386

شهرزاد نیوز: موضوع سمینار" کجا ایستاده ایم، چه می خواهیم، جنبش زنان ایرانی: افقها، چشم اندازها" بود.

اجرای رقص گیلانی، آغازگر سمینار سراسری سالانه ی تشکل های زنان ایرانی در آلمان بود که در روزهای 18 تا 20 ژانویه 2008 در شهر برلین با حضور تقریبی 120 زن شرکت کننده برگزار شد. موضوع سمینار" کجا ایستاده ایم، چه می خواهیم، جنبش زنان ایرانی: افقها، چشم اندازها" بود.

پس از خیرمقدم توسط فریده زبرجد، اولین مبحث سمینار، که میزگردی در مورد بررسی و نقد کمپین یک میلیون امضا بود با شرکت مهناز متین، عفت ماهباز و شادی امین برگزار شد. سخنران دیگری که نتوانسته بود در میزگرد شرکت کند، ناهید نصرت، متن سخنرانی اش را به جلسه ارائه داده بود.

ناهید نصرت در نوشته خود از کمپین حمایت کرده و گفته بود: «حقانیت هر جنبش را باید در خواست هایش نگاه کرد». از نظر ناهید نصرت کمپین جنبشی است برابری طلب...، کمپین از مسئولین مملکت می خواهد قوانینی را که دستاورد انسانی اند، تصویب کنند. نصرت شیوه ی مسالمت آمیز را از مشخصه های کمپین برشمرده و آن را تلاشی دیده بود زنانه، بدون هیرارشی و بدون خشونت. جنبشی که بر پایه ی آگاهی به نیازها و حقوق فردی شکل گرفته و می تواند بخشی از زنان (زنان اقشار متوسط و مرفه) را با خود همراه کند. یکی از محورهای عدم توافق نصرت، بها ندادن کمپین به مسأله ی حجاب و نداشتن حساسیت لازم توده ی جوان به این مسأله بود.

سخنران بعدی میزگرد کمپین یک میلیون امضا مهناز متین بود. او با نقد کلیات طرح کمپین گفت که به گفته ی آنها خواست کمپین برای تغییر قوانین تبعیض آمیز ضدیتی با مبانی اسلام ندارد. وی در مورد خواست زنان برای برابری دیه ی زن و مرد بر این باور بود که این در واقع پذیرش قانون قصاص و مجازات اسلامی است. متین سپس با استناد به نظر کاوه مظفری، یکی از فعالین مرد کمپین که به وجود دو گرایش در نیروهای تشکیل دهنده ی کمپین، یعنی گرایش نواندیشی دینی و تجسم اش در فمینیستهای مسلمان و گرایش دیگر فمینیستهای سکولار و موضع خنثی نسبت به اسلام، گفت: «موضع خنثی داشتن، به نظر و به باور من، استناد نکردن به مبانی اسلام است و موظف ندانستن خود به اینکه بخواهیم ثابت کنیم یا تأکید کنیم که خواست های ما برای رفع قوانین تبعیض آمیز ضدیتی با اسلام ندارد». مهناز متین ادامه داد: " کمپین عرصه ای شده برای تبادل نظر و بحث و گفتگوی جریانات مختلف مذهبی. امروز صدای جریان فمینیسم مسلمان است که بر کمپین غالب است. دوستان! انتظار می رفت که صدای زنان سکولار پژواک بیشتری داشته باشد. آنها به کسانی که کمپین را امضا نمی کنند لقب هایی چون روشنفکران پرمدعا، ناامیدان، بی خیالان، جزم اندیشان مذهبی ،سیاست گریزان و ... می دهند. باید از آنها پرسید: «آیا در این میان کسی نبوده که این کاره نباشد و مخالفت اصولی داشته باشد»؟

میزگرد با سخنرانی عفت ماهباز ادامه یافت. او متذکر شد: «اکثریت نیروی کمپین را نیروهای جوانی تشکیل می دهند که اغلب در زمان انقلاب به دنیا آمده و 20 تا 30 ساله اند. اینها با اسلام بزرگ شده اند. اینها با اسلام زندگی کرده اند. مسأله و مشکلی که اینگونه در ذهن ماست، ندارند». امروز نیروی جوان مبارزه می کند. این نیرو تغییر دیگری را می خواهد ایجاد کند. وی مشکل زنان نخبه گرا را تا کنون مشکل صدساله ی جنبش دانست. پس حضور تمامی زن