فاطمه بداغی: چندین طرح در خصوص بررسی وضعیت حقوقی زنان در کمیسیون لوایح در مجلس مطرح است

خبرگزاری فارس: معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: رسیدگی به وضعیت خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده از دغدغه‌های مهم معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبری فارس« توانا»‌ در خصوص بررسی وضعیت حقوقی زنان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت:‌ چندین طرح و لایحه در خصوص بررسی وضعیت حقوقی زنان در کمیسیون لوایح (کمیسیون جامع بازنگری مقررات خانواده) در مجلس مطرح است.

وی با بیان اینکه کمیسیون لوایح در واقع ‌ناظر بر اصلاح قانون مدنی است،‌ اظهار داشت:‌ پیشنهادهایی در کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تحکیم بنیان خانواده به همراه لایحه‌ای در زمینه سیاستگذاری‌ برای انسجام خانواده‌ها ‌توسط مجلس مطرح شده است که قرار است این لوایح در دولت بررسی شود.

بداغی تأکید کرد: یکی از لوایح مطرح در خصوص تحکیم بنیان خانواده،‌ مربوط به بررسی مشکلات و مسائل زنان و دیگری مربوط به حقوق کودک و کاستی‌های حقوق کودک است.

وی اظهار داشت:‌ معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره تمام لوایحی که در کمیسیون‌های دولت مطرح و بررسی می‌شود،‌ اعلام نظر می‌کند؛ در واقع معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر پیش‌نویس هر لایحه‌ای قبل از تصویب در دولت نظر کارشناسی ارائه می‌دهد.

معاون حقوقی ریاست جمهوری اضافه کرد:‌ به عبارت دیگر در رأس هرم سازمان حقوقی دولت،‌ معاونت حقوقی رئیس جمهوری قرار دارد.

وی در خصوص ارتباط معاونت حقوقی رئیس جمهوری با سازمان‌های حقوقی‌ و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: ‌معاونت حقوقی رئیس جمهوری با سازمان‌های حقوقی‌ و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است در واقع معاونت حقوقی رئیس جمهوری به عنوان شورای عالی هماهنگ کننده دستگاه‌های اجرایی که مدیران حقوقی و معاونان حقوقی در آن عضویت دارند،‌ فعالیت می‌کند.