سارا توسلی و لیلا توسلی آزاد شدند

با مردم: دکتر سارا توسلی 3 اسفندماه آزاد شد.

بر اساس اطلاعات بدست امده دکتر سارا توسلی از بازداشت شدگان بعد از عاشورا پس از تحمل ۵۰ روز از زندان اوين ازاد شد.

وی فرزند محمد توسلی رييس دفتر سياسی نهضت ازادی ايران است که به همراه تنی چند از اعضا و وابستگان نهضت آزادی ايران بعد از وقايع عاشورا در سيزدهم دی ماه سال جاری به همراه سيد امير خرم و محسن محققی بازداشت و روانه زندان اوين شد.

همچنین به گزارش خبرنگار کلمه لیلا توسلی و محمود نعیم پور که در پی اتفاقات روز عاشورا بازداشت شده بودند، روز 4 اسفندماه آزاد شدند.

لیلا توسلی، فرزند مهندس محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب است که بامداد هفتم دی در منزل پدر خود و به طرز آزاردهنده ای بازداشت شده بود.