کلارا زتکین به مناسبت روز جهانی زن، در پشت بام خانه اش «الله اکبر» گفت و برای عیادت زنان دربند به هتل اوین رفت

کلیپ کوتاه "8 مارس به سبک جنبش سبز"، کاری از نوشین احمدی خراسانی

برای دیدن این ویدئو کلیپ به آدرس زیر مراجعه کنید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/jYbMePYX_T0