افزایش نگران کننده زنان سیگاری در کشور

مهر: عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با اعلام هشدار نسبت به تبعات زیانبار تغییر الگوی مصرف مواد دخانی در جمعیت زنان کشور گفت: در سالهای گذشته سهم جمعیت زنان از مصرف مواد دخانی حدود ۱٫۴ درصد بود که اکنون به حدود ۴٫۵ درصد رسیده است.

دکتر حسن آذری پور اظهارداشت: استعمال مواد دخانی در جنس مذکر همچنان شایع تر است اما نکته مهم این است که این الگو در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در حال تغییر است.

معاون اجرایی انجمن زندگی بدون دخانیات با اشاره به سهم مصرف مواد دخانی در بین جمعیت زنان کشورهای توسعه یافته که ۲۰ تا ۲۵ درصد است، گفت: این وضعیت در کشورهای در حال توسعه بین چهار تا هشت درصد برآورد می شود. پیش از این وزیر بهداشت نیز در اظهار نظری با ابراز تاسف از کاهش سن استعمال دخانیات در کشور، گفته است که ۸۰ درصد استعمال کنندگان دخانیات قبل از ۱۵ سالگی استعمال مواد دخانی را شروع کرده‌اند.

آذری پور در ادامه گفتگو با مهر به وضعیت ایران اشاره کرد و افزود: طی سالهای گذشته سهم جمعیت زنان از مصرف مواد دخانی حدود ۱٫۴ درصد بود که در حال حاضر به حدود ۴٫۵ درصد رسیده و این می تواند زنگ خطری باشد برای اینکه زنان ایران گرایش به مصرف مواد دخانی پیدا کرده اند.

بررسیها نشان می دهد که ۳۰ درصد مرگهای ناشی از سرطان و ۹۰ درصد از دلایل ابتلا به سرطانهای ریه و سایر سرطانها ناشی از استعمال مواد دخانی است. عضو کمیته کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که سن اغلب افراد سیگاری در کشور بالای ۳۰ سال است، در عین حال افزود: سن تجربه استعمال اولین سیگار در کشور به ۱۳ سال رسیده است.