از رنجی که می‌برند/ گفتگوی با پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی