رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوری: 8 مارس، توطئه استعمار گران براي نفوذ افکار فمينيستي است

خبرگزاری زنان: رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در خصوص هشت مارس که روز جهاني زن نام گرفته اظهار داشت : هشت مارس تنها توطئه استعمارگران است که به دنبال نفوذ افکار فمينيستي هستند .

به گزارش سرويس اجتماعي خبرگزاري زنان ايران ، مريم مجتهد زاده رييس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص هشت مارس به خبرنگار ايونا گفت : آنچه غربي ها و در واقع امريکا از آن به عنوان روز جهاني زن نام برده اند چيزي است که ريشه نداشته و اينگونه بوده که عده اي زن در امريکا کاري انجام داده اند و آن کار آنقدر برايشان مهم بوده که ترجيح داده اند آن را روز جهاني زن نامگذاري کنند .

وي ادامه داد : کساني که تمام حرکاتشان ضد زن بوده و حتي تمام ارزش هاي خانواده را نيز نابود کرده اند چطور مي توانند مدعي آزادي زن بوده و روزي را به نام او نام گذاري کنند .

مجتهدزاده افزود : مدعيان آزادي براي زن چه ارزشي قائل هستند زماني که از زن استفاده ابزاري مي کنند ، چه روز زني ؟ روز زن بايد شايسته کسي باشد که به عنوان الگو مي تواند براي تمام جهان مطرح گردد .

مشاور رييس جمهور تصريح کرد : درست است که فاطمه زهرا (س) براي عصر حاضر نيستند اما تمام عملکرد ايشان به معناي کامل يک انسان جلوه گري مي کند . زماني که از دوران کودکي زندگي ايشان را مورد مطالعه قرار مي دهيم مشاهده مي کنيم که ايشان زماني که مادرشان را از دست مي دهند چگونه از پدرشان مراقبت کرده و حتي لقب ام ابيها را مي گيرند به جاي آنکه ضعف نشان دهند .

حضرت فاطمه سياسي ترين چهره در طول تاريخ هستند

وي ضمن اشاره به رسالت حضرت فاطمه (س) در خصوص پدر گرامي شان گفت : ايشان در مقابل همسرشان نيز رسالت بالايي داشته و يکي از سياسي ترين چهرهايي هستند که در طور تاريخ مي توان از آن نام برد .

مجتهدزاده همچنين افزود : حضرت فاطمه (س) که در افشاگري چهره نفاق و دفاع از ولايت تا جايي پيش مي روند که جان خود را تقديم کرده و شهيد مي شوند آيا تنها الگوي مناسب براي زنان نمي توانند باشند با تمام تفاسيري که از ايشان مطرح است .

زني که در دفاع از ولايت سخنراني کرده و سخنراني ايشان در بسياري از دانشگاه ها به عنوان يک منشور تدريس مي شود مطمئناً الگوي مناسبي براي زنان ايران و حتي جهانيان مي تواند باشد .

رييس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در پايان افزود : وقتي ما روزي را به عنوان روز زن معرفي مي کنيم در واقع به دنبال الگويي هستيم که همه بتوانند از ان به عنوان زن بهره بگيرند. الگويي که آنقدر جامع بوده که تمام تاريخ را در بر مي گيرد . الگويي که آنها معرفي مي کنند يعني همان جريان فمينيسم تمامش ضد ارزش است تا ارزش و برنامه مرکز نيز در اين راستاست که شخصيت حضرت زهرا را به خوبي به جهانيان بشناساند .