پروین احمدی نژاد، عضو شورای شهر: منظور از بزرگداشت روز زن در حقیقت گرامیداشت فرهنگ فاطمی است و

مهر: عضو شورای شهر تهران گفت: باید شاخصهای زن کامل ایرانی مشخص شده و به صورت بروشور از طریق توزیع در پروازهای داخلی و خارجی به مردم ایران و کشورهای دنیا شناسانده شود. به گزارش خبرنگار مهر، پروین احمدی نزاد در جلسه کمیته راهبردی مراسم بزرگرداشت مقام زن و مادر با بیان این مطلب افزود: با این اقدام مبادله فرهنگی صورت گرفته بدون این که اعتبار بالایی هزینه شود و از سرعت و زمان نیز استفاده بهینه صورت می گیرد.

وی با اشاره به لزوم تدوین شاخصهای زن ایرانی در کشور گفت: با تدوین و معرفی این شاخص ها جایگاه و وضعیت زنان کشور ما مشخص می شود و مسئولان نیز بر اساس آن می توانند برای حوزه زنان برنامه ریزی کنند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم روز زن در کشور افزود: منظور از بزرگداشت روز زن در حقیقت گرامیداشت فرهنگ فاطمی است و یادآوری این که برای توسعه این فرهنگ در جامعه چه کارهایی انجام داده ایم.