عضو كميسيون اجتماعي مجلس: افزايش فشار بر خانواده و كودكان فقير در اثر اجراي ايده‌هاي كارشناسي نشده دولت

ايلنا: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:‌ نگران هستيم كه به دنبال طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، طرح‌ها و ايده‌هاي كارشناسي نشده ديگري تحت عناوين مختلف جاي اين طرح را گرفته و در نتيجه فشار بر خانواده و كودكان فقير بيشتر شود.

داريوش قنبري در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به افزايش نرخ سطح ضريب جيني كه نشا‌ن‌دهنده فقر در كشور است، تاكيد كرد: خط فقر فعلي در كشور و فاصله طبقاتي موجود به طور قطع در وضعيت كودكاني كه در خانواده‌هاي پايين‌دست جامعه زندگي كرده و نمي‌توانند از فرصت‌هاي عادلانه براي زندگي برخوردار باشند، فشار مضاعفي را وارد مي‌آورند.
او افزود: دولت بايد به عنوان يك امر حاكميتي حل چنين معضلاتي را در ارتباط با خانواده‌هاي فقير كه تعداد كودكان آنها بيشتر است، در دست بررسي قرار داده و برنامه‌هاي ضربتي براي برخوردار نمودن اين خانواده‌ها و كودكان از فضاي زندگي عادلانه اجرا كنند.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس در خصوص حذف يارانه‌ها و فشار بر خانواده‌هاي كم‌درآمد تصريح كرد: متاسفانه آن‌طور كه نشان مي‌دهد پيش‌بيني‌هاي اغلب صاحب‌نظران منتقد در مورد يارانه‌ها و اثرات منفي آن بر روي خانواده‌هاي كم‌درآمد درست از آب درآمده و حتي دولت نيز متوجه چنين نواقصي در هدفمند كردن يارانه‌ها شده است.

او با اعلام اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها چيزي جز حذف يارانه نبوده، تاكيد كرد: آنچه كه صاحب‌نظران و كارشناسان را نگران كرده اين است كه استراتژي منسجمي براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود نداشته است.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: به عنوان مثال ابتدا بحث دهك‌بندي و خوشه‌بندي خانواده‌ها اعلام شده و با رها كردن اين طرح در حال حاضر نيز معلوم نيست كه دولت چه طرحي را براي بازتوزيع يارانه‌ها مد نظر دارد كه تمام اين كاستي‌ها در برنامه‌ريزي نشان‌دهنده نبود استراتژي منسجم و هدفمند در اين طرح است.

قنبري با بيان اينكه هنوز نيز طي گفت‌وگو با مسئولان دولتي از استراتژي و طرح آنها جهت بازتوزيع عادلانه يارانه‌ها قانع نشده‌ايم، عنوان كرد: به طور حتم با اجراي اين طرح بي‌هدف، فشار مضاعفي به اقشار پايين جامعه وارد مي‌آيد و نگران هستيم كه اين ايده‌هاي بدون برنامه‌ريزي دولت طي ماه‌هاي آينده تحت عناوين ديگر مطرح و مردم را تحت فشار قرار دهد.