تلاش بیش از 30 سال فعالان جنبش زنان برای احقاق حق مبارک باد

مینو مرتاضی - 17 اسفند 1388

مدرسه فمینیستی: روز 16 اسفندماه، مراسمی به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن در تهران برگزار شد. در این مراسم گروه های مختلف فکری جنبش زنان شرکت داشتند. اولین سخنران این مراسم مینو مرتاضی بود که متن تحریر شده سخنرانی ایشان در این مراسم را می توانید در زیر مطالعه فرمایید:

به نام خدا، فرا رسیدن روز جهانی زن را خدمت مردم ایران و حضار محترم تبریک عرض می کنم. و تبریکات ویژه ای برای فعالان جنبش زنان دارم. همان ها که پیشتاز طرح و بیان مطالبات حقوقی و انسانی زنان در جامعه بودند و بیش از سی سال است که نهان و آشکار با پرداخت هزینه های فراوان مادی و معنوی از این روز تریبونی ساخته اند تا زنان و مردان ایران را متوجه وضعیت و موقعیت خویش سازند. تبریک به فعالانی که با پافشاری و پیگیری مجدانه مطالبات زنان را در سطح گسترده ای از جامعه پراکندند.

چنین پیگیری ها و چنان مبارزات و تلاشهایی سبب شد تا مسائل و مشکلات زنان در ایران به سطح مسائل زنانه تقلیل پیدا نکند، که ان هم در نوعی مصادره به مطلوب توسط دولت، در روزی به نام روز مادر از زن و دکتر در مقام مادر، به صورت فله ای و با اهدای شاخه ای گل و یا سکه ای خرد از آنان به خاطر زحماتی که می کشند و فداکاریهایی که می کنند قدردانی شود تا سال بعد ...!

امروز و در این گردهمایی شاهدیم که در جریان فعالیت های فعالان جنبش زنان «که به واقع یکی از عمده ترین سهم ها در بستر سازی جنبش مدنی سبز اخیر ایران دانسته اند» گروه ها و طیف های بی شماری از زنان از قید جهل نسبت به وضعیت و موقعیت و هویت خویش رها شده اند و به آگاهی های جنسیتی و حقوقی قابل توجهی دست یافته اند که آنها را در کنار و دوشادوش فعالان جنبش زنان برای کسب مطالبات زنان قرار داده است. از این رو با استفاده از فرصتی که این روز در اختیارم گذاشته است. با زنان فرهیخته و اندیشمند ایرانی و به ویژه با فعالان نخبه جنبش زنان سخنی کوتاه دارم و قطعاً مخاطب این سخن و پیشنهاد تنها زنان نیستند بلکه مردان نخبه و فرهیخته را نیز دربر می گیرد.

نکته ای که می خواهم توجهتان را جلب کنم و خدمتتان عرض می کنم این است شاید برای یک یا دو نسل پیش تر از ما عدم وجود موضوعات نو در آثار و اندیشه های زنان که بتوانند خود را در تولید علم وخلق فناوری همدوش و برابر با مردان نشان دهد مشکل عمده و بزرگی محسوب می شد.

اما امروزه با پیشرفت چشمگیر فناوری و حسابگری فوق تصور نظام سرمایه و سود ،اختراعات و اکتشافات علمی از محدوده های تبعیضات جنسیتی و تفاوتهای بیولوژیک عبور کرده اند که این عبور باعث شد زنان بتوانند برخی مفاهیم بکرعلمی وفلسفی را در آثار و اندیشه هایشان بروز دهند که به آنان اجازه داده تا بتوانند پایه گذار جهان بینی نوینی شوند و هستی شناسی انسانی را ابعاد گسترده تری ببخشند که نمونه هایش را در فلسفه و نگرش فمینیستی در اکولوژی، زبان شناسی، تاریخ و الهیات فمینیستی می توانیم مشاهده کنیم. اما به نظر من مشکل عمده ای که همچنان در نظام اندیشگی زنان وجود دارد که خود را در آثار آنان نمایش می دهد، این است که زنان نیز چون مردان هنوز نتوانسته اند مبانی تفکر خود را از چارچوب معنای اعتباری «خصوصیات ذاتی» و تفاوتهای بیولوژیک رها سازند. این یعنی چه؟ یعنی این که می خواهم بگویم زنان نتوانسته اند خود را از قید معانی مردانه حاکم بر مفا