ویژه نامه زنان در نشریه بین المللی آذرتورک

مدرسه فمینیستی - نشريه بين‌المللي آذر تورك، بخشي از شماره‌ اخير خود را به ويژه‌نامه زنان اختصاص داده است.

اين بخش، 50 صفحه‌‌ از مجلد حجيم شماره 4 اين نشريه را شامل مي‌شود كه به كوشش روح‌انگيزپورناصح و فريبا شهلايي و به مناسبت روز جهاني زن در تبريز، تهيه و تنظيم شده است.

اين ويژه‌نامه، شامل بخش ادبي، تاريخ زنان آذربايجان، مطالب ترجمه شده درحوزه‌ي مسائل زنان، معرفي كتاب و غيره است. بخشي از متن كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان نيز در اين ويژه‌نامه آمده است.