گرامیداشت روز زن در دانشگاه هنر

دانشجویان پسر و دختر دانشگاه هنر17 اسفند 88 به مناسبت روز جهانی زن با تجمعی اعتراضی این روز را گرامی داشتند.

این تجمع ساعت 12:30 با خواندن بیانیه ای که به همین مناسبت تهیه شده بود شروع شد وبا حرکت به سمت سر در دانشگاه وخواندن سرود یار دبستانی ادامه یافت.