از اظهارنظر دولتی ها تا چاپ کتاب علیه فمینیسم و 8 مارس

آلیا: نامگذاري روز جهاني زن تأثيري در بهبود وضعيت زنان غربي نداشت

خبرگزاري فارس: عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: نامگذاري روز جهاني زن هم هيچ تأثيري در بهبود وضعيت زنان غربي نداشت و اين روز وسيله‌اي براي قدرتمندان جهت رسيدن به اهدف سياسي خود شد.

فاطمه آليا در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به نخستين تظاهرات زنان در كشورهاي غربي اظهار داشت: در سال 1875زنان اروپا به دليل ظلم‌هاي بسياري كه به آنها مي‌شد،‌ تظاهرات گسترده‌اي را براي احقاق حقوق خود از جامعه انجام دادند.

وي در ادامه بيان كرد: به مرور زمان بعضي از سازمان‌ها و كشورها از اين عمل زنان بهره‌برداري‌هاي سياسي در جهت تحقق اهداف خود انجام دادند كه البته گفتني است اين رفتارها هيچ رابطه‌اي با حقوق زنان نداشت.

آليا در خصوص گراميداشت روز زن در كشورهاي غربي گفت: برگزاري مراسم روز جهاني زن هيچ نوع تأثيري در وضعيت زنان اين كشورها نداشته است.
وي به مهاجرت برخي از زنان ايراني به كشورهاي غربي اشاره كرد و افزود: برخي از زنان ايراني كه حقوق زن در ايران را از دست رفته مي‌دانستند، ‌با هم‌نوا شدن با زنان كشورهاي غربي درصدد به دست آوردن احقاق حقوق از دست رفته خود بودند ولي اين همراهي هم براي آنها نتيجه‌اي نداشت.

آليا خاطرنشان كرد: در فرهنگ اسلامي هيچ مسلماني حاضر نيست در مواردي كه با خلع قانوني يا تبعيض حقوقي روبه‌رو مي‌شود، فرهنگ بيگانه را جايگزين فرهنگ بومي كرده و آن‌ را اجرا كند زيرا اين فرهنگ‌ها با تعاليم اسلام و شرع ما مغايرت دارد.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بخشي از بيانيه‌هايي كه در خارج از كشور براي احقاق حقوق زنان تصويب مي‌شود، زن و مرد را در تقابل يكديگر قرار مي‌دهد چرا كه اين نوع بيانيه‌ها القا كننده اين است كه مسير تكاملي زن برابري با مردان است.

غربيها با فمينيسم احياي حقوق و کرامت زنان را نافرجام بگذارند

به گزارش خبرنگار « شبکه خبر دانشجو» از شيراز، دکتر فرهمندپور در همايش نسل خورشيد در تالار سينا و صدرا شيراز، به وضعيت جهاني زنان و وظيفه امروز زن ايراني پرداخت و با تاکيد بر لزوم تحول فکري ومعنوي، اظهار داشت: ما پيرو ديني هستيم که پيامبرش در طول دو دهه چنان تحولي ايجاد کرد که انرژي پايان ناپذير براي کشف و دريافت در او ايجاد شده بود؛ جامعه اي که در متن مقدسش به قلم قسم ياد مي شود.

وي با اشاره به اينکه غربيها مي خواهند با کلماتي همچون فمينسيم، مفاهيم والايي همچون احياء حقوق زن و احياي کرامت انساني را نافرجام بگذارد، تصريح کرد: اگر قرار باشد مشکل زنان امروز جامعه حل شود، بايد به آموزه هاي ديني خود بازگشت داشته باشيم.

اين استاد دانشگاه با اشاره به جايگاه والاي نقش مادري در اسلام و با بيان اينکه فمنيسم گرايان مي خواهند زن را به پستوي جهل بکشانند، ادامه داد: مدل ساختار فرهنگي با نگاه به بحث جنسيت در غرب جواب نداده است و اين در حالي است که ما به آنها نگاه مي کنيم و مي خواهيم آن نسخه را براي خودمان بپيچيم.

فرهمندپور افزود: فرهنگ ديني ما اخلاق و تربيت را اساسي ترين کليد براي خانواده ها مطرح کرد. پس واکنش به مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي در هر جامعه اي بايد برآيند پيشينه همان جامعه باشد.

تحميلهاي يک سويه غربيها زنا