8 مارس 1388 نمادی از همبستگی جنبش زنان و جنبش سبز

ویدئو گزارش «8 مارس 1388 نمادی از همبستگی جنبش زنان و جنبش سبز» / در 2 بخش

بخش اول:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/xQ6p185WI5E

بخش دوم:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/1/PXc9kZlwdfA

برای خواندن قطعنامه پایانی گردهمایی فعالان جنبش زنان در روز 8 مارس می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://www.iranfemschool.biz/spip.php?article4425