سلسله نشست‏های خانواده و ازدواج در انجمن جامعه شناسی ایران

نخستین هفته اردیبهشت ماه 1387 در دانشکده علوم اجتماعی با اجرای چندین برنامه فرهنگی و سخنرانی های اجتماعی همراه است. یکی از این برنامه ها، سلسله نشست هایی با موضوع خانواده و ازدواج است که توسط گروه علمی مطالعات زنان برگزار می شود:

 گرفتار بین دو نقش با سخنرانی سرکار خانم دکتر ژاله شادی‏طلب

 طلاق در قوانین ایران با سخنرانی سرکار خانم نسرین ستوده

زمان: دوشنبه دوم اردیبهشت 1387 ساعت : 16:30 / سالن انجمن جامعه شناسی

مکان: بزرگراه جلا‏ل‏آل‏احمد، پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.