«همراه شو عزیز»: ویدئو گزارش دومین نشست همگرایی سبز فعالان جنبش زنان

ویدئو گزارش «همراه شو عزیز»: دومین نشست همگرایی سبز فعالان جنبش زنان

این ویدئو را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/UQs5MwSxgQg

عکس هایی از این مراسم را نیز می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

دومین گردهمایی سبز فعالان جنبش زنان در تهران به روایت تصویر