ایرانیان مقیم کویت نیز آغوش خود را بروی کمپین گشودند

به تازگی جمعی از ایرانیان مقیم کویت به کمپین یک میلیون امضا پیوسته اند. آنها با آغاز به کار خود، وبلاگ کمپین یک میلیون امضا در کویت را برای اطلاع رسانی درباره فعالیت های کنشگران کمپین در کویت راه اندازی کردند.

در فراخوان گشایش کمپین در کویت می خوانید که «با گسترش فعالیتهای موازی با بیداری و آگاهی زنان ایران که بارزترین این فعالیتها در کمپین یک میلیون امضا متجلی میشود ایرانیان مقیم کویت نیز برای عقب نماندن از قافله پشتیبانی از زنان و درخواستهای حق بجانب و مسالمت آمیز آنان بصورتی شگفت انگیز از فعالان کمپین یک میلیون امضا در این کشور استقبال کردند. این استقبال نه تنها شامل زنان بود بلکه مردان نیز در امضا کردن فرمهای مخصوص کمپین که تلاشی مسالمت آمیز و قانونی جهت رفع تبعیض و ایجاد بستری از برابری در میان شهروندان ایران زمین است درنگی به خود راه ندادند که این خود نشانه سطح بالای فکری و فرهنگی جامعه بخصوص نوین ایران است.اضافه بر ایرانیان مقیم کویت بومیان این کشور و دیگر ملیتهای مقیم در این کشور نیز از این طرح استقبال کرده و زن ایرانی را بدلیل سطح بالای آگاهی و شجاعت مورد ستایش قرار دادند.»

برای آشنایی بیشتر و همکاری با این وبلاگ می توانید، با آدرس پست الکترونیک [email protected] تماس بگیرید.