زهرا مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به دادسرای اوین احضار شد

ندای سبز آزادی: خانم زهرا مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و همسر دکتر میردامادی دبیرکل این تشکل اصلاح طلب با دادسرای اوین احضار شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، خانم مجردی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ۲۲ خردادماه سال گدشته مواجه با بازداشت و زندانی شدن همسرش دکتر میردامادی و مدتی پس از آن نیز بازداشت و زندانی شدن فززندش مهدی به مدت بیست روز شد و خود نیز در جریان بازداشت افراد شرکت کننده دردعای کمیل بازداشت و پس از ۲۴ ساعت آزاد شد.

در احضاریه ای که امروز برای زهرا مجردی فرستاده اند که ظرف سه روز خود را به دادسرای مستقر در اوین معرفی نماید هرچند هنوز از کم و کیف و علت این احضاریه اطلاعی دردست نیست اما گویا خانواده میردامادی بدلیل فعالیت های سیاسی و عضویت در جبهه مشارکت زیر تیغ نگاه دستگاههای امنیتی و نظامی هستند و هر روز با احضار عضوی از این خانواده در پی آزار و اذیت و سلب آرامش از آنها هستند تا شاید دست از فعالیت های خود بکشند.

در جریان دستگیری های پس از انتخابات مقاومت دکتر میردامادی و خانواده اش در مقابل این فشارها الگویی از صبر و استقامت در راه هدف را برای همه افراد جنبش سبز به نمایش گذاشته است و اینگونه برخوردها با افراد این خانواده خود نشانه مقاومت و ایستادگی آنها است .