هیچ کس از بیماری افسردگی در امان نیست/ افسردگی در زنان مهاجر

ترجمه : زری طبایی - 6 اردیبهشت 1387

مریم شولر اوچک دختر ی از یک خانواده مهاجر ترکیه ، رئیس بخش روانی بیمارستان شاریته در برلین پایتخت آلمان است. بیمارستان شاریته که با دانشگاه برلین ارتباط تنگاتنگ دارد یکی از بیمارستان های بزرگ و مشهور آلمان و بخاطر فعٌالیت های علمیش در زمینه بهبودی بیماران بسیار مشهور و خوش نام است. مریم شولر اوچک دکترمتخصص اعصاب ، روانشناسی و روانکاوی است. در عین حال او مسئول اتحادیٌه و انجمنی بر علیه افسردگی در برلین و گروه کاری در رابطه با مهاجران بیمار در بیمارستان شاریته است. مریم در سال 1962 در ترکیه بدنیا و در سنین کودکی به آلمان آمده است بر خلاف میل خانواده به درس خواندن ادامه داد، دیپلم دبیرستان گرفت به دانشگاه رفت و دکتری خود را گرفت.

سئوال: شما مسئولیت گروه مبارزه با افسردگی ساکنان برلین را بر عهده دارید. با این نام به نظرمی رسد که شما خیال مبارزه بر علیه دشمن خطرناکی را دارید.

مریم : بله ما واقعآ چنین خیالی داریم.

سئوال: تا بحال اگر کسی دچار بیماری افسردگی می شد، تلقی اش این بود او مبارزه را باخته است و امید پیروزی نیست ، فقط باید یاد بگیرد که با این بیماری کنار آید و آن را تحمٌل کند.

مریم : من مسئله را به این شکل نمی بینم. افسردگی یک بیماری است. در حال حاضر چهار میلیون انسان در آلمان با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند. از هر چهار زن یکی و از هر هشت مرد یکی در زندگی خود یکبار دچار این بیماری شده است. شما و من هم از این بیماری در امان نیستیم. بنابراین باید به دنبال راه های معالجه آن گشت.

سئوال : چرا زنان دوبرابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند؟

مریم : بعضی ها مسئله هورمون را یکی از دلائل اصلی افسردگی می دانند. بعد از وضع حمل در بعضی از خانم ها افسردگی شروع می شود.خانم ها مشاهده می کنند که باید در خانه بمانند زیرا باید از کودکانشان مواضبت کنند ، نمی توانند شاغل باشند و یا کار شغلیشان را آن گونه که تصور می کرده اند به پیش ببرند. تمام این مشکلات باعث افسردگی در خانم ها می شود. در حقیقت زنان بیشتر از مردان در معرض ابتلاً به این بیماری هستند.

سئوال : مرکز توجه انجمن مبارزه با افسردگی بیشتر انسان هائی است که خارجی هستند و از کشورهای دیگر به آلمان مهاجرت کرده اند. چرا این نوع انسان ها مورد توجه قرار گرفته اند؟

مریم: از تجربهً مستقیم خودم و کار با بیمارانم در مطب میدانم که مهاجران بیشتردچار این بیماری می گردند. بنابراین باید یک رابطهً مستقیم بین این بیماری و مراحل مختلف مهاجرت که آن ها پشت سر گذاشته اند وجود داشته باشد. در هر کدام از این مراحل عامل فشار روانی نقش بزرگی را بازی می کند و فشار روانی ( استرس) بدن را آماده پذیرفتن افسردگی می کند.

سئوال : منظور شما از مراحل مختلف مهاجرت چیست؟

مریم : مرحله اوٌل آمادگی برای مهاجرت. این مرحله می تواند بسیار مختلف باشد. وقتی یک آلمانی قصد مهاجرت به کانادا را دارد او می تواند خود را برای این مهاجرت از قبل آماده کند مثلآ زبان می آموزد، برنامه ریزی می کند ، با خانواده و دوستان خداحافظی می کند. ولی وقنی که یک انسان به خاطر جنگ ، گرسنگی یا تعقیب به هر دلیل اجبارآ باید از کشور خود خارج شود و به هر کجا که پیدا کند برود در حالی که نمیداند که چه حوادثی در انتظار او است.

سئوال : این ندانستن ها باعث ف