هاجر کبیری از ادامه تحصیل محروم شد

گوناذپورت: هاجر کبیری، فارغ التحصیل پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تبریز، از فعالین دانشجویی و عضو کمپین یک میلیون امضای آذر بایجان ، سردبیر نشریه توقیف شده "تلنگر" برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد ستاره دار اعلام شده و از ارائه ی کارنامه به ایشان خودداری به عمل آمد.

پیش از این نیز از زنان فعال در تبریز، لیلا صحت از ادامه تحصیل محروم ماند.

از سوی دیگر تاکنون دانشجویان زیادی در سراسر کشور از حق ادامه تحصیل محروم شده اند و برخی از آنان امروز در زندان ها بسر می برند و یا با احکام سنگین روبرو شده اند.

مهدیه گلرو و شیوا نظرآهاری دو تن از زنانی هستند که به دلیل محرومیت از ادامه تحصیل به ا ین مسئله اعتراض کرده و امروز هر دوی آنان در زندان بسر می برند.