معصومه ابتکار: سخت‌گیری‌هایی که در بحث حجاب و محدودیت‌هایی که در عرصه سیاسی پیش می‌‌آید، آسیب‌‌های گوناگون را در حوزه اعتیاد و استعمال دخانیات به وجود آورده

آفتاب: معصومه ابتکار به دنبال ارائه گزارش عضو کمیسیون سلامت شهرداری تهران پیرامون مصوبه شهر بدون دخانیات تاکید کرد: مسائلی که در مورد وضعیت جوانان و آسیب‌پذیری بالای دخانیات و مصرف مواد مخدر در آنها دارد از جمله مسائلی است که همچنان
” سخت‌گیری‌هایی که در بحث حجاب و محدودیت‌هایی که در عرصه سیاسی پیش می‌‌آید، آسیب‌‌های گوناگون را در حوزه اعتیاد و استعمال دخانیات به وجود آورده و این محدودیت‌ها را در جایی سرریز می‌کند. “
مطرح می‌شود اما آنچه که به عنوان حاشیه در افکار عمومی وجود دارد نقش اساسی و کلیدی دارد.

وی با بیان اینکه سیگار مقدمه اعتیاد است، افزود: بحث شیوع اعتیاد و مواد جدید مخدر که به وفور در جامعه وجود دارد متاسفانه گسترش شدیدی داشته و تهدید به حساب می‌آید.

رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه اعلام می‌شود که وقتی اعتیاد یک معضل جدی در کشور است، سخت‌گیری در مورد سیگار الزامی نیست اما متاسفانه این نظر از اساس اشتباه است و متاسفانه با پایین آمدن سن مواد مخدر و وجود باندهای گسترده قاچاق در کشور نشان می‌‌دهد که اعتیاد را نمی‌توان نادیده گرفت.

او ادامه داد: برخی از معضلات این‌چنینی به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست و فشارهای غیرضروری به نسل جوانان است به طوری که وقتی فضای خاصی در کشور پدید می‌آید و فشار و اعمال محدودیت‌های جدید بر روی جوانان بیشتر می‌شود افسردگی در جامعه به وجود می‌آید.

ابتکار با اعلام اینکه متاسفانه روند ناگواری را در تهران به دلیل استعمال دخانیات و حتی مواد مخدر شاهد بوده و پس از گرفتن هر
” از یکسو دستگاه‌های دولتی و تبلیغاتی کمترین کمک را برای کاهش مصرف دخانیات انجام نداده و از سوی دیگر رسانه ملی نیز در این زمینه همکاری نمی‌کند. “

گونه آمار در تهران این معضل در سال 89 بیشتر خودنمایی می‌کند، خاطر نشان کرد: سخت‌گیری‌هایی که در بحث حجاب و محدودیت‌هایی که در عرصه سیاسی پیش می‌‌آید، آسیب‌‌های گوناگون را در حوزه اعتیاد و استعمال دخانیات به وجود آورده و این محدودیت‌ها را در جایی سرریز می‌کند.

به گفته رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران، متاسفانه رویکرد کشور نسبت به نسل جوان رویکرد نهی‌کننده و محدودکننده است به طوری که به آن اندازه که نسل جوان نهی از منکر می‌شود بحث امر به معروف و محبت نسبت به نسل جوان در جامعه وجود ندارد.

ابتکار ادامه داد: از یکسو دستگاه‌های دولتی و تبلیغاتی کمترین کمک را برای کاهش مصرف دخانیات انجام نداده و از سوی دیگر رسانه ملی نیز در این زمینه همکاری نمی‌کند.

وی افزود: حتی کشت تنباکو در کشور که به وفور انجام می‌شود نیز یکی از سیاست‌های دوگانه در این زمینه به حساب می‌آید.