خودسوزی خانم کارمند در ساختمان شرکت نفت

تابناک : خانم کارمندی به دنیال اخراج خود از محل کارش، دست به خودسوزی زد.

به گزارش خبرنگار تابناک، خانم "د" که به دلیلی نامشخص از شرکت ملی پخش و پالایش نفت منطقه تهران اخراج شده بود، عصر روز گذشته مقابل ساختمان بهار این شرکت واقع در خیابان سمیه دست به خود سوزی زد که به دنبال سوختگی حدود 80 در صد به بیمارستان سوانح سوختگی تهران منتقل شده است.

بنابراین گزارش، این خانم کارمند حدودا 40 ساله که به صورت پیمانی مشغول کار در این شرکت بود به دلائل نامشخصی پس از جا به جایی های مکرر در قسمت های مختلف این شرکت ازجمله قسمت مهندسی، کپی و ... و به دنبال اعتراض نسبت به این جا به جایی های مکرر از شرکت متبوع خود اخراج شده بود.

خانم "د" پس از اخراج به سراغ مدیر منطقه رفته که پس از عدم نتیجه گیری و دعوایی که در آنجا بوجود می اورد با ریختن بنزین بر روی خود اقدام به خودسوزی می کند که علی رغم سعی وم تلاش کارمندان این شرکت متاسفانه موفق به نجات این زن نشده و این خانم کارمند با سوختگی 80 درصد مواجه می شود.

گفتنی است، تلاش خبرنگار تابناک برای کسب اطلاع از وضعیت سلامت این کارمند خودسوزی کرده ادامه دارد.